Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή

Υψηλού Επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες

Χρειάζεσαι άμεσα έμπειρη δικηγορική υποστήριξη;

Το Γραφείο

Το Δικηγορικό Γραφείο του Γεωργίου Κωνσταντή παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, ενός ευρέος φάσματος τομέων του δικαίου.

Χαρακτηριστικά του γραφείου είναι η άριστη νομική κατάρτιση και ευελιξία μας, η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών, η ταχύτατη ανταπόκριση, η διαρκής παρακολούθηση των υποθέσεων και η δικαστηριακή εμπειρία σε συνδυασμό με την τήρηση αυστηρού κώδικα δεοντολογίας και ορθής πρακτικής του δικηγορικού επαγγέλματος.

Έτσι διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των εντολέων μας.

Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο του Γεωργίου Κωνσταντή παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Αστικό Δίκαιο

Nομική κάλυψη στο ευρύτερο φάσμα του Αστικού Δικαίου…

Ποινικό Δίκαιο

Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων.Παρακολούθηση ποινικής δίωξης κ…

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά ατυχήματα.Ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές διαφορές κ.α

Δίκαιο του Ίντερνετ

Ένας από τους πλέον σύγχρονους και εξελισσόμενους κλάδους δικαίου…

Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο

Σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.Είσπραξη εμπορικών…

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Πλήρη νομική υποστήριξη στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς και γύρω από το δίκαιο…

Αξίες

Προτεραιότητα του γραφείου Κωνσταντή, αποτελεί η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους εντολείς.

Ειλικρινής και υπεύθυνη ανταπόκριση στο χειρισμό των υποθέσεων του γραφείου, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Πάντα επιδιώκονται, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να ταιριάζουν στις ειδικές περιστάσεις και στους προσωπικούς προβληματισμούς των εντολέων μου.

helloquence-51716-unsplash
Shopping Basket