Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου για Ιδιώτες και Σύγχρονες Επιχειρίσεις

Ποινικό Δίκαιο

Η σωστή εκπροσώπηση του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη ίσως αποτελεί το δυσκολότερο έργο στο δικηγορικό λειτούργημα.

To Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει υποβολές μηνύσεων και εγκλήσεων. Παρακολούθηση ποινικής δίωξης και αντιπροσώπευση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Το γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης.

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο αποτελείτε από διάφορες μικρότερες υποκατηγορίες δικαίου όπως  το Ενοχικό Δίκαιο (διαφορές από συμβάσεις και αδικοπραξίες), το Εμπράγματο Δίκαιο,το Οικογενειακό Δίκαιο, το    Κληρονομικό Δίκαιο,το Δίκαιο Κτηματολογίου…

Το γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή αναλαμβάνει με ιδιαίτερη ευαισθησία και επαγγελματισμό, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και με τη δικαστηριακή επίλυση όλων των παραπάνω υποθέσεων.

Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο

Το γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή, προσφέρει νομικές υπηρεσίες για όλους του τομείς του Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου.

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες είναι η ίδρυση εταιρειών κάθε τύπου, η πτώχευση και εξυγίανση εταιρειών.Οι εμπορικές συμβάσεις, οι συμβάσεις συνεργασίας, οι συμβάσεις έργου. Τα ζητήματα ανταγωνισμού κ.α

Εργατικό Δίκαιο

Το Εργατικό Δίκαιο αφορά ενδεικτικά διεκδικήσεις δεδουλευμένων αποζημιώσεων, απολύσεως και επιδομάτων και συμβάσεις εργασίας. Εργατικά ατυχήματα καθώς και ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές.

Είναι σημαντικό να σας παρέχονται σαφείς και πρακτικές συμβουλές.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Ανταγωνισμός

Στο γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή παρέχεται με αξιοπιστία και υπευθυνότητα πλήρη νομική υποστήριξη στους τομείς της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και γύρω από το δίκαιο του Ανταγωνισμού.

Δίκαιο του Ίντερνετ-GDRP

Το δίκαιο του Internet και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελεί έναν από τους πλέον σύγχρονους και συνεχώς εξελισσόμενους κλάδους δικαίου.Το γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή ενημερώνει και συμβουλεύει με υπευθυνότητα κάθε περίπτωση.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Δίκαιο Αλλοδαπών

Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Παρέχουμε:

Αξιοπιστία

Το γραφείο Κωνσταντή ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων του γραφείου, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Πάντα επιδιώκονται, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να ταιριάζουν στις ειδικές περιστάσεις και στους προσωπικούς προβληματισμούς των εντολέων μου.

Shopping Basket