Το Γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Κωνσταντή

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Προτεραιότητα του γραφείου Κωνσταντή, αποτελεί η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους εντολείς.

Υπηρεσίες

Το Δικηγορικό Γραφείο του Γεωργίου Κωνσταντή παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Αστικό Δίκαιο

Nομική κάλυψη στο ευρύτερο φάσμα του Αστικού Δικαίου…

Ποινικό Δίκαιο

Υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων.Παρακολούθηση ποινικής δίωξης κ…

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικά ατυχήματα.Ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές διαφορές κ.α

Δίκαιο του Ίντερνετ

Ένας από τους πλέον σύγχρονους και εξελισσόμενους κλάδους δικαίου…

Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο

Σύνταξη και επιμέλεια κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.Είσπραξη εμπορικών…

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Πλήρη νομική υποστήριξη στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς και γύρω από το δίκαιο…

Shopping Basket